logo

Antalyaspor’da Genel Kurur kararı alındı

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayie A.Ş’nin

2018 ve 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANEN TEBLİGAT

Değerli Ortağımız,
Şirketimizin 2018 yılı ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Aralık 2019 günü, saat 14.00’de, Şirketimizin Antalya Yeşilbayır Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:44/A- Döşemealtı/Antalya’daki merkez adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Toplantıya ait ilan, 19 Kasım 2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortağımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması, vekiller için düzenlenecek vekâletnamenin notere onaylattırılması veya noter onaylı imza sirkülerlerinin/imza beyannamelerinin bir suretinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Anılan toplantıya belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu

G Ü N D E M Açılış Divan Kurulu Seçimi ve Divan Kuruluna Tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. Atatürk, Türk Büyükleri ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu, Genel kurula katılan pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 2019 Yılı Kıst Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, 01.01.2019 – 31.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı istifalarının kabulü ve yerlerine atanan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, 01.06.2019 – 31.05.2020 dönemi için bağımsız denetim şirketinin seçimi, Dilek ve Temenniler.

Share
#

SENDE YORUM YAZ