logo

08 Ağustos 2019

Ne olacak şimdi

Firma akaryakıt istasyonunu bitirdi, bilirkişi,’kamu yararı yok’ dedi İlk kez Akdeniz GERÇEK’in gündeme getirdiği Narenciye Caddesi’deki akaryakıt ve servis istasyonu davasında şok gelişme. Yüklenici firma inşaatı tamamlarken, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, imar planı tadilatının adalet ve eşitlik ilkeleriyle çeliştiği, planlamanın kararı yararına aykırı olduğunu bildirdi.
Ne olacak şimdi ?
Ne olacak şimdi ?

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla geçen ve yargıya taşınan Narenciye Caddesi’deki semt spor alanının akaryakıt ve servis alanına çevrilmesi davasında bilirkişi heyeti imar planı tadilatının adalet ve eşitlik ilkeleriyle çeliştiği, planlamanın kararı yararına aykırı olduğunu bildirdi.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya’nın gündemini uzun süre meşgul eden Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi’ndeki 13022 ada 1 parsel de bulunan semt spor alanının bir kısmının akaryakıt ve servis alanı olarak planlanmasını yargıya taşınmıştı. Antalyaspor Derneği’nin açıtğı ihaleyi kazanan yüklenici firma, akaryakıt istasyonu yapımını tamamlarken, davanın görüldüğü Antalya 4. İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi heyeti, planda semt spor sahası olarak görünen alanın imar planı tadilatı ile akaryakıt ve servis istasyonuna çevrilmesinin adalet ve eşitlik ilkeleriyle çeliştiği gibi, kamu yararını da gözetmediğini görüşünü bildirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU SUNDU

Şehir Plancısı Prof. Dr. Ziya Gençel ile Dr. Öğr. Üyesi Şehir Plancısı Engin Kepenek’in Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne sundukları bilirkişi raporunda şu çarpıcı görüşlere yer verildi : “Sadece bir alanın yeniden düzenlenmesi amacı ile tekil bir planlama değişikliği yapmanın heyetimiizce yeterli amaca ve gerekçelere sahip görülmediği ve plan değişikliği için zorunlu gerekçelerin net bir şekilde ortaya konulmadığı. Öneriler ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu’nun nüfus yoğunluğu gerektirecek bir kullanım kararı olmayacağı. Önerilen Akaryakıt ve Servis İstasyonu’nun Sosyal ve Teknik Altyapı alanları arasında yer almadığı, bu nedenle farklı bir noktadan taşınmasının veya eşdeğerinin önerilmesinin böz konusu olamayacağı. DOP ile oluşmuş yollardan ihdas sonucu elde edilen yapılaşma alanlarının yine kamu yararı gerektiren fonksiyonlar ile değerlendirilmesi, ‘park, çocuk bahçesi, meydan’ gibi açık ve yeşil alanlarda kurulması gereken dengenin bozulacağı, bu durumun planlamanın adalet ve eşitlik ilkesiyle çeliştiği. Yapılan plan değişikliği ile bireysel yarar ile toplum yararı arasında kurulması gereken dengenin kurulamadığı, bu nedenle kamu yararından bahsedilemeyeceği”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi’ndeki semt spor alanının bir kısmının akaryakıt ve servis alanı olarak planlanmasını yargıya taşımıştı. Dava dilekçesinde; planlanmanın şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, “Plan değişiklikleri, bir işletmenin rant beklentisi uğruna sadece bir adet parsele yönelik alınmış bir karardır. Parsel düzeyinde yapılan bir değişiklik ile belediye özel girişimci rolünü üstlenmektedir ki bu durum planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır” görüşlerine yer verilmişti.

Dava dilekçesinde plan kararı planlanan alanın bitişiğinde 13023 ada parselde bulunan okul alanı ile semt spor alanı arasında bulunan yolun kaldırıldığı da hatırlatılarak yapılan plan değişikliklerinin hukuka, kamu yararına planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.
YETKİ YÖNÜNDEN SAKAT
Dava dilekçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince uygulama imar planı yetkisinin Muratpaşa Belediyesi’nde, onama yetkisinin de Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu vurgulanarak, “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Muratpaşa Belediye Meclisi’nin yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama planını yapmış ve onamıştır. Bu nedenle dava konusu işlemin yetki yönünden sakat olduğu düşünülmektedir” görüşüne yer verilmişti.
KAMU YARARI BULUNMUYOR
İmar plan değişikliği kararında kamu yararının bulunmadığının da belirtildiği dava dilekçesinde şöyle denilmişti “Akaryakıt servis alanı olarak belirlenen parsel, önceki imar planlarında semt spor sahası olarak belirlenmiştir. Semt spor sahaları iskan bölgeleri içinde yaşayan belde sakinlerinin spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan sosyal donatı alanlarıdır. Dava konusu parselin akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanan bölümünde halen yoğun olarak kullanılan kapalı çadır salon bulunmakta ve bölge sakinleri ile kentlilerin spor yapma ihtiyaçların karşılamakta iken, semt spor sahasının salonun bulunduğu kısmı akaryakıt ve servis istasyonu olarak belirlenmiş, semt spor alanının ada formu bozularak tesis yapılamayacak hale getirilmiş, alanı da küçültülmüştür.”
YER SEÇİMİ YANLIŞ
“Bunun yanında herhangi bir zorunluluk ve kamu yararı da olmayan akaryakıt ve servis istasyonu kararı, çıkardığı gürültü, koku ve karmaşa göz önüne alındığında, spor alanları ile yan yana bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi çevredeki konutlarda yaşayan bölge sakinleri için de bir tehlike yaratacaktır. Yine yayacağı koku nedeniyle çevre sakinlerine büyük rahatsızlık verecektir. Sorun sağlıklı, bol oksijen olan, yeşil alanlara yakın yerlerde yapılması gereklidir ki bu yönüyle istasyonun semt spor alanı ile bütünleşik yapılmasında kamu yararı bulunmadığı gibi yer seçiminin yanlışlığı da ortadadır.”
ŞEHİRCİLİK İLKELİRİNE AYKIRI
Dilekçede Demircikara Mahallesi’ndeki semt spor alanının bir kısmının akaryakıt ve servis alanı olarak planlanmasının planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu da vurgulanarak şöyle denildi: “Dava konusu olan plan değişiklikleri. Belli bir bölgeye kadastral araziye ya da yapı adalarına ilişkin bir değişiklik olmayıp, bir işletmenin rant beklentisi uğruna sadece bir adet parsele yönelik alınmış bir karardır. Plan değişikliklerinde bölgesel durumun esas alınması gerekir, parsel düzeyinde değişiklikler zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Parsel düzeyinde yapılan bir değişiklik ile belediye özel girişimci rolünü üstlenmektedir ki bu durum planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.”
YOLUN KALDIRILMASI DA HATALI
Dava dilekçesinde plan kararı ile semt spor sahası ve yanında bulunan okul alanı arasındaki düzenleme ortaklık payından gelen ve kamusal alan olan yolun da kaldırıldığı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “Bu yol, semt spor sahasının büyük bir kısmı akaryakıt servis istasyonuna dönüştürüldüğü için semt spor sahasına eklenmiştir. Bir başka deyişle DOP’tan oluşan semt spor sahasına eklenmiş gibi gözükmekle birlikte, DOP’tan oluşan alanlarda yapılması mümkün olmayan rant amaçlı akaryakıt istasyonu için kullanılmış ve tescile konu haline getirilmiştir. Okul ve semt spor sahası arasında yolun kaldırılması başlı başına planlama esaslarına aykırıdır. Zira yolun kaldırılması ile okul alanı ile semt spor alanı bitişik hale gelmiştir. Planlama yapılırken etrafındaki yapıların ve kullanım amaçlarına en uygun şekilde planlama yapılması gerekmektedir. Okul alanı, lise alanı olarak planlanmıştır. Okullara öğrencilerin trafikten arındırılmış yaya yolları ile güvenli bir şekilde ulaşmaları esastır. Anca daha uzak mesafelerden gelen öğrenciler İse servis araçları ile taşınmaktadır. Servislerin parkı, ulaşımın rahat olması için okul çevresinin yaya yolu olarak planlanması doğru bir karardı, gereklidir. Yine semt spor sahasını kullanmak ya da burada düzenlenen yarışmaları, izlemeye gelenler için yol bir otopark görevi görmekte iken yolun kaldırılması hatalı olup planlama esaslarına aykırıdır.”
BAŞKAYA GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Akdeniz GERÇEK Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Songül Başkaya, Antalya Büyükşehir Meclisi’nden hıza geçen tadilatla ilgili “Bir tadilatın anatomisi” başlıklı yazısında konuyu kent gündemine taşımıştı. Başkaya’nın milletvekilliği aday adaylığı için Muratpaşa ve Büyükşehir’deki meclis üyeliği görevinden istifa etmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi tadilatın önünü açıyor ve encümen kararları alınarak yeşil alan ve spor alanı kaydırılıp 1 parselde 1850 metrekarelik akaryakıt istasyon alanı yaratılıyor.
“YAZIK OLUYOR KENTİMİZE”
Başkaya, yazısında konunun Mayıs ayı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile geçtiğini de hatırlatarak, şöyle diyor: “Antalya’da jet tadilatla, usulsüzce kıymetlendirilen alanın savunması da Antalyaspor… Sanki hukuka ve vicdana uyan başka formül yokmuş gibi… Antalyaspor Kulübü Derneği, Temmuz’da 40,5 milyona ihaleye çıkarıyor… Sonra ihaleye katılım olmuyor ve pazarlıkla yer veriliyor… Akaryakıt istasyonu planlamanın kamusal yararını biri anlatsın… Kentin göbeğinde yeni bir istasyon ihtiyacı mı vardı? Yazık oluyor güzelim kentimize… Yazık… Kendi belediyenizin ek bütçesinin geçmesi için yapılan mubah mıdır”(Ibrahim AKKAYA)

Share
#

SENDE YORUM YAZ