logo

Petrol istasyonu tamamen iptal

Belediye, Antalyaspor ve petrol istasyonu sahiplerine kötü haber.

Bozkan Petrol’ün inşa edildiği alanın Antalyaspor’a satış işlemi, istinafın reddi kararı sonrası tamamen iptal oldu. Petrol istasyonu karanlığa büründü

Herkes dava açmıştı
Antalya’da belediyenin Antalyaspor Kulübü Derneğine, kulübün de Bozkan Petrol’e sattığı, üzerine akaryakıt istasyonu inşa edilen alanda, belediye ile vatandaştan sonra kulüple petrol istasyonu sahipleri de yargı önünde karşı karşıya gelmişti. Olayda satıcı konumundaki Antalyaspor Kulübü Derneği, alanın satış bedeline ait senetleri ödemediği için araziyi satın alan petrol istasyonu firmasını icraya vermiş, firma da alanın petrol istasyonuna dönüştürülme planlarının iptaline yönelik mahkeme kararlarının çıkma olasılığının gündeme gelmesi sonrası; ödenmeyen senetlerden dolayı borçları bulunmadığı/borçlu olmadığı iddiasıyla Antalyaspor’a menfi tespit (alım satım) davası açmıştı.

4 ayrı dava vardı
Büyükşehir Belediyesindeki imar planı değişikliği sonrası ilçe belediyesi tarafından Antalyaspor Kulübü Derneği’ne satılan ve kulübün de Bozkan Petrol’e sattığı, üzerine petrol istasyonu inşa edilen Antalya Muratpaşa Narenciye bölgesindeki alanla ilgili 4 ayrı davalı dosyada istinaf kararı çıktı. Davalarda, Demircikara Mahallesi, Narenciye Caddesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin 0.20 emsal yapılaşma koşuluyla akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasının iptali isteniyordu. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, Muratpaşa Belediyesi’nin istinaf talebini, 2 Haziran 2021 günü verdiği “Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine” diyerek reddetti.

Planda değişiklik yapılmıştı
13022 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve Antalyaspor Kulübü Derneği adına hisseli olarak kayıtlıydı. Taşınmaz ve çevresi “esnek/tercihli kentsel sosyal donatı alanı ve park/yeşil alan” olarak planlı iken, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih 575 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin kararı ve 11.05.2018 tarih 576 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin kararı ile “akaryakıt ve servis istasyonu alanı, spor alanı, park ve yeşil alan” olarak değiştirildi.

Belediye hissesini kulübe sattı
Söz konusu plan değişikliği kararlarından sonra, anılan taşınmazdaki Muratpaşa Belediye Başkanlığı adına tescilli hissenin, aynı belediye encümeninin 20.06.2018 tarih 1317 sayılı kararıyla, taşınmazın diğer hissedarı Antalyaspor Kulübü Derneği’ne satışına karar verildi. Davacı iki vatandaş ve bir dernek, kamuya ayrılmış alanın, belediye tarafından özel mülke konu edilecek şekilde satılmasının, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle, hemşeri hukukuna dayanarak, iptali istemiyle davalar açtı.

Kulüp de alanı satışa çıkardı
Nisan 2018 tarihinde ilçe belediye meclisinden yapılan plan tadilatı ve Mayıs 2018’de Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen plan tadilatı sonrası bahse konu yer, belediye tarafından iddia o ki Antalyaspor Kulübü Derneğine satıldı. Antalyaspor; satın aldığı bu alanı akaryakıt istasyonu alanı olarak satmak için ihaleye çıkardı. Alıcı çıkmayınca bu alan pazarlıkla Bozkan Petrol’e satıldı.

2018’de ilk davalar açıldı
Bozkan Petrol de buraya 2019 yılı sonlarında bir akaryakıt istasyonu inşa ederek faaliyete geçirdi. Olimpik Spor Tesisleri işletmesinin yer aldığı semt spor sahasındaki tesisler yıkılarak, taşınmazın Antalyaspor Kulübü üzerinden, Bozkan Petrol sahiplerine satılmasına, alanın spor sahasından petrol istasyonuna dönüştürülmesine karşı 2018 yılından itibaren Büyükşehir ve Muratpaşa’ya çeşitli davalar açıldı.

Bozkan da davaya müdahil oldu
Şakir ve Mehmet Bozkan isimli akaryakıt firması yetkilileri, bazı davalarda davalı belediyeler yanında davaya müdahil oldu. Davacılar, halka ait, imar planı yoluyla elde edilen meydan, yol, suyolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi kamusal genel hizmetlere ayrılmış yerlerin satılamayacağı ve başka maksatla kullanılamayacağını öne sürdü. Bu yerlerin kullanım şeklinin imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getirilemeyeceğini belirtti.

Kamu malını korumak için
Davacılar, Muratpaşa Belediyesi’nin kendi mülkü olan semt spor alanını Antalyaspor Kulübüne destek olmak için verdiğini, bu kurumun ise alanı Bozkan Petrol sahiplerine satarak spor tesisinin petrol istasyonuna çevrilmeye çalışıldığını öne sürdü. Tüm davalar devam ederken petrol istasyonu açıldı. Süreç içerisinde bu davalarla ilgili olarak davacı İbrahim Kamalak, avukat Alkım Bengüsen Duygulu ve Antalya Dostları Derneği’nin talebi üzerine yargıdan, ilk derece mahkemesinden hem yürütmeyi durdurma hem de yürütmenin iptali kararları çıktı. İstinaf mahkemesi olan Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi ise davalı belediyelerden birinin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması talebini de reddetti.

Suç duyurusunda bulunuldu
Yürütmenin durdurulması ve yürütmenin iptali kararlarının kaldırılması için davalılar bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvurdu. Öte yandan davacılardan biri de Antalya Muratpaşa Kaymakamlığı ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerinin yetkilileri hakkında; mahkeme kararlarının uygulanmayarak görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bomba gelişme yaşandı
Tüm bu dava ve suç duyurusu süreçleri devam ederken bomba bir gelişme daha yaşandı. Antalyaspor Kulübü Derneği’nin, alanın satış bedeline ait senetleri ödemediği iddiasıyla, bahse konu alanı satın alan Bozkan Petrol firmasına iki ayrı icra takibi başlattığı öğrenildi. Bunun üzerine Bozkan Petrol sahipleri de alanın petrol istasyonuna dönüştürülme planlarının iptaline yönelik mahkeme kararlarının çıkma olasılığının gündeme gelmesi sonrası, ödenmeyen senetlerden dolayı borçları bulunmadığı iddiasıyla Antalyaspor’a menfi tespit (alım satım) davası açtı.

İcra ve menfi tespit davası
Davacılar Mehmet Bozkan, Bozkan Akaryakıt Tic. San. A.Ş., Bozkan Petrol Ürünleri Ltd. Şti. ile davalılar Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş. arasındaki dava; 2020 yılından itibaren Antalya 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Borcunun bulunmadığına ilişkin menfi tespit (alım satım) davası nedeniyle ilgili mahkemeden çıkacak karar merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

İstinaftan karar çıktı
Tüm bunlar yaşanırken Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, Muratpaşa Belediyesi’nin istinaf talebini 2 Haziran 2021 günü verdiği “Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine” diyerek reddetti. Böylece Antalya’da Bozkan Petrol’ün yer aldığı alanın Antalyaspor’a satış işlemi, iptal ve istinafın reddi kararı sonrası tamamen iptal oldu. Petrol istasyonu ise ışıkları söndürüldü, müşterilere ‘tadilattayız’ bilgisi verilerek tamamen karanlığa büründü. Petrol istasyonunun tebligatlar ve yasal süreler sonrasında bölgeden yakın zamanda kaldırılacağı tahmin ediliyor.

MAHKEME KARARINDA ŞU İFADELER YER ALDI:
İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf yolu ile incelenerek kaldırılabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine, istinaf aşamasında yapılan 268,10-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin mahkemesince resen istinaf başvurusunda bulunan davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 02.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.akdeniz manset

Share
#

SENDE YORUM YAZ